POLİETER ETER KETON (PEEK)

Poliaril eter keton ailesinin yüksek ısı polimeri olan polieter eter keton (PEEK) semikristalin bir termoplastiktir. Yüksek mekanik fiziksel özelliklere, aynı zamanda termal ve boyutsal stabiliteye sahip PEEK, birçok endüstri alanında metallere alternatif görülen ender polimerlerdendir. Yüksek aşınma direncine sahip olan ve kimyasal ajanlara karşı dayanıklı bir materyal olan PEEK, uygun biyomekanik özellikleri, uzun ömürlü oluşu ve biyo uyumluluğu ile 1990’ların sonunda özellikle medikal alanda, ortopedide metal bileşenli implantlara alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kemiğe yakın elastisite modülü ile implant materyali olarak da kullanılan bu materyal dental alanda özellikle de protetik diş tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır . Kemiğe yakın elastisite modülü ile çiğneme sırasında oluşan kuvvetleri absorbe ederek, bu kuvvetleri servikal bölgedeki peri-implant bölgesinden uzak tutmakta ve krestal kemik rezorpsiyonunu önlemektedir.

PEEK kimyasal olarak inert bir materyaldir. Oda sıcaklığında % 98’lik sülfürik asit dışında hiçbir geleneksel çözeltide çözünmemektedir. Gama ve elektron ışını radyasyonuna karşı yüksek direnç gösterir ve termal özellikleri sayesinde insan vücudu içerisinde stabildir. Düşük alerjik reaksiyon göstermesi , üstün cilalanabilirliği ve düşük plak afinitesinin olması bu materyalin diğer avantajlarıdır.

PEEK materyali üstün termal bozunma direncine sahiptir ve erime ısısının 343 C derece olmasından dolayı , 260 C derece çalışma sıcaklığına sahip ortamlarda kullanılabilmektedir.

PEEK diş hekimliğinde geçici, abutment , implant materyali , implant destekli bar materyali olarak , sabit protezlerde altyapı materyali , hareketli protezlerde ana bağlayıcı , kroşe ve diğer komponentlerin yapımı için kullanılmaktadır.

PEEK materyali, tek eksenli gerilim ve sıkışma kuvvetleri karşısında deformasyonlara karşı koyabilmekte ve 1383 N’a kadar olan sıkıştırma kuvvetlerine dayanabilmektedir. Waltimo’ya göre ,molar bölgede 909 N’luk maksimum ısırma kuvveti görüldüğünden, PEEK materyali kron ve köprü restorasyonları için uygun bir alt yapı materyali olarak görülmektedir. 7.4 mm² lik konektör çapına sahip, veneerlenmemiş 3 üyeli PEEK köprülerde 1200 N’ da deformasyon ve 1385 N’ da konnektörde kırılma gösterilmiştir. Bu nedenle PEEK materyali, sabit protezler için bir altyapı materyali olarak önerilmektedir.

Kaynak : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kürşad ÇULHAOĞLU
Doç. Dr. Serhat Emre ÖZKIR
Arş. Gör. Fatoş TÜRKKAL